ráda bych vás oslovila s nabídkou projektu Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku, nad nímž jsem převzala záštitu.

Jedná se o vzdělávací, výchovný projekt zaměřený převážně na děti předškolního věku v mateřských školkách, na jejich rodiče i prarodiče. Doposud nebyl vytvořen program obdobného charakteru.

Projekt se zabývá prevencí proti úrazům doma i venku, proti nebezpečným osobám, šikaně, ale i prevencí proti přírodním živlům jakými jsou oheň a voda. Jeho prostřednictvím se děti učí i základy první pomoci.

Výukový program je rozdělen do tří tematických částí (záchranáři a záchranářský vůz, policie a hasiči), ve kterých se děti hravou formou za pomoci rodiny Lumpíkových prakticky seznámí s ukázkovými situacemi, které je mohou ohrozit.

Projekt probíhá v mateřských školkách na celém území Hlavního města Prahy.

Vaše

Mgr. Ludmila Štvánová
radní pro oblast školství a volného času